Soffici

Krapfen Vuoto

Farcitura: Vuoto

Peso Confezione “scongelamento”
grammi
KR0007SNDM: 60 g
KR0009NDM: 15 g (mini)
pz confezione
48 pezzi
2,5 kg
scongelamento
90/120 min